Jak zmienić hostname w Debian 10 Buster

Z tego wpisu dowiesz się jak zmienić nazwę hosta (hostname) w Debianie 10 Buster, bez konieczności restartu systemu.

Hostname jest ustawiany podczas instalacji systemu, lub w przypadku gdy korzystamy z maszyn wirtualnych dynamicznie przydzielany podczas startu.

Konieczny jest dostęp do konta root lub do użytkownika z uprawnieniami sudo.

Wyświelanie obecnej nazwy hosta

W Debianie 10 – jak i w każdej dystrybucji używającej systemd, możemy wyświetlić i zmieniać nazwę hosta za pomocą narzędzia hostnamectl.

hostnamectl

Wyjście będzie wyglądać podobnie jak poniżej.

  Static hostname: VM9000
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: 411e41c4132e4f8e919abbc05ce450a8
      Boot ID: e5cc830fde8749b098268d66c26d30ee
  Virtualization: kvm
 Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel: Linux 4.19.0-5-cloud-amd64
   Architecture: x86-64

Zmiana nazwy hosta

Hostname jest jak etykieta, która identyfikuje maszynę w sieci. Nie powinniśmy ustawiać takiej samej nazwy hosta dla dwóch różnych maszyn w jednej sieci. Zaleca się użycie pełnej, jednoznacznej nazwy domenowej (FQDNfully qualified domain name).

Zmiany nazwy hosta dokonujemy w dwóch krokach. Najpierw wydajemy polecenie hostnamectl set-hostname z pożądaną nazwą hosta. Następnie edytujemy plik /etc/hosts.

 1. Ustawiamy nową nazwę hosta poleceniem:
  hostnamectl set-hostname debian10.serwer-vps.pl

  Powyższa komenda nie generuje wyjścia, w przypadku powodzenia zwracana jest wartość 0.

 2. Edytujemy plik /etc/hosts, zmieniając obecną nazwę hosta na nową.

Sprawdzenie dokonanej zmiany

Aby sprawdzić czy zmiana została dokonana ponownie używamy polecenia hostnamectl

hostnamectl

Zostanie wypisana między innymi nowa nazwa hosta.

  Static hostname: debian10.serwer-vps.pl
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: 411e41c4132e4f8e919abbc05ce450a8
      Boot ID: e5cc830fde8749b098268d66c26d30ee
  Virtualization: kvm
 Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel: Linux 4.19.0-5-cloud-amd64
   Architecture: x86-64

Dodaj komentarz