Aktualizacja Debiana 9 Stretch do 10 Buster

W tym wpisie opisane są kroki jakie należy wykonać, aby skutecznie przeprowadzić aktualizację Debiana 9 Stretch do najnowszego Debiana 10 Buster.

Aktualizacja zainstalowanych pakietów

Na początku przeprowadzamy pełną aktualizację obecnego systemu czyli Debiana 9 Stretch.

apt-get update
apt-get -y upgrade
apt-get -y dist-upgrade

Opcję -y można pominąć, lecz wtedy będziemy musieli odpowiadać na pytania, które pojawią się przy aktualizacji.

System oraz baza APT musi być w dobrym stanie, dlatego też sprawdzamy czy są jakieś “wstrzymane” lub na wpół zainstalowane pakiety.

dpkg --audit
dpkg --get-selections | grep hold

Jeśli są jakieś problemy powinniśmy je wyeliminować przed przystąpieniem do następnego kroku.

Warto też odinstalować niepotrzebne pakiety:

apt autoremove

Zmiana repozytoriów ze Stretch na Buster

Edytujemy konfigurację repozytoriów poleceniem

apt edit-sources

lub ulubionym edytorem

vim /etc/apt/sources.list

Przykładowo:

ZE STRECTH:
deb http://httpredir.debian.org/debian stretch main
deb http://httpredir.debian.org/debian stretch-updates main
deb http://security.debian.org stretch/updates main

DO BUSTER:
deb http://httpredir.debian.org/debian buster main
deb http://httpredir.debian.org/debian buster-updates main
deb http://security.debian.org buster/updates main

Należy też sprawdzić czy mamy skonfigurowane dodatkowe repozytoria w /etc/apt/sources.list.d/

Alternatywnie, możemy użyć polecenia sed:

sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list
sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list.d/*.list

Aktualizacja do Debian 10 Buster

Aktualizujemy listy pakietów:

apt update

Warto teraz zobaczyć ile i jakie pakiety mamy na liście aktualizacji:

apt list --upgradable

Teraz przed nami właściwa, najbardziej ekscytująca część procesu aktualizacji.

Niektóre usługi zainstalowane w systemie potrzebują być zrestartowane przy okazji aktualizacji bibliotek takich jak np. libpam, libc, czy libssl.
Normalnie apt pyta czy zrestartować daną usługę, ale mamy możliwość pominięcia tych pytań i automatycznego wykonania restartów usług.
Odpowiadamy na pytanie:

Restart services during package upgrades without asking?

Przystępujemy do aktualizacji:

apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

Na tym etapie mamy w pełni zaktualizowany system Debian 10 Buster.

Pozostaje wykonać restart serwera:

systemctl reboot

Dodaj komentarz