Serwer poczty Exim – przydatne komendy

Exim – to popularny serwer poczty elektronicznej (agent transferu poczty – ang. Mail Transfer Agent). Exima znajdziemy w systemach z popularnymi panelami hostingowymi jak np. DirectAdmin czy HestiaCP. W tym wpisie znajdziesz kilka komend przydatnych przy pracy administratora z Exim.

Przydatne komendy

Kilka najbardziej przydatnych komend Exim:
( id = identyfikator wiadomości e-mail )

exim -M id   #próbuj wysłać wiadomość z identyfikatorem id

exim -qf    #wykonanie całej kolejki ponownie
exim -qff   #jak wyżej ale wraz z wiadomościami zamrożonymi (frozen messages)

exim -Mvl id  #pokaż log dla wiadomości z id
exim -Mvh id  #pokaż nagłówki wiadomości z id
exim -Mvb id  #pokaż treść wiadomości z id
exim -Mrm id  #usuń z kolejki wiadomość z id
exim -bp | exiqsumm  #pokaż podsumowanie kolejki e-mail
exiwhat    #pokaż co exim robi w danej chwili
exim -bpc   #pokaż ilość wiadomości w kolejce
exim -bp    #pokaż listę wiadomości w kolejce

Logi Exim

Exim zapisuje logi w trzech różnych plikach: mainlog, rejectlog oraz paniclog.
Logi znajdziemy domyślnie w katalogu /var/log/exim.

eximstats – statystyki serwera Exim

eximstats to program generujący statystyki z logów Exim.
Przykład użycia:

eximstats mainlog mainlog.1

Całkowite usunięcie kolejki e-mail

Jeśli z jakiegoś powodu chcemy całkowicie usunąć kolejke Exima, możemy to wykonać jednym poleceniem:

exim -bp | exiqgrep -i | xargs exim -Mrm

Dodaj komentarz