GoAccess – wizualna analiza logów webserwera

GoAccess to ciekawe narzędzie do analizy logów serwera www na żywo. Logi możemy przeglądać wprost z terminala lub za pomocą przeglądarki www. Szybkie i ciekawe wizualnie statystyki HTTP dla administratorów aktualizowane w czasie rzeczywistym.

GoAccess został zaprojektowany jako szybki analizator logów dla terminala. Jego podstawową ideą jest szybka analiza i przeglądanie statystyk serwera WWW w czasie rzeczywistym bez potrzeby korzystania z przeglądarki (świetna sprawa, jeśli chcesz szybko przeanalizować logi po SSH lub jeśli po prostu lubisz pracować w terminalu).

GoAccess ma również możliwość generowania kompletnego, raportu HTML w czasie rzeczywistym (doskonały do ​​analiz, monitorowania i wizualizacji danych), a także raportu w formacie JSON i CSV.

Program obsługuje niemal wszystkie formaty logów: Apache, Nginx, Amazon S3, Elastic Load Balancing, CloudFront itp.

Instalacja

W Debianie/Ubuntu program znajdziemy w repozytoriach dystrybucyjnych wersja 1.3:

apt install goaccess

Jeśli jednak chcemy zainstalować najnowszą wersję – 1.4 musimy dodać repo przygotowane przez twórców GoAccess:

echo "deb http://deb.goaccess.io/ $(lsb_release -cs) main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/goaccess.list
wget -O - https://deb.goaccess.io/gnugpg.key | sudo apt-key add -
sudo apt update
sudo apt install goaccess

Uruchamianie GoAccess

W terminalu

goaccess access.log -c

Statyczny HTML

goaccess access.log -o report.html --log-format=COMBINED

HTML w czasie rzeczywistym

goaccess access.log -o /var/www/html/report.html --log-format=COMBINED --real-time-html

W przykładowych poleceniach dodaliśmy dla terminala opcję -c umożliwiającą wybranie formatu logów, zaś dla raportów HTML podaliśmy --log-format=. Aby tego uniknąć możemy skonfigurować format logów na stałe w pliku konfiguracyjnym ~/.goaccessrc (więcej o konfiguracji).

Strona domowa: GoAccess.

Dodaj komentarz