DirectAdmin: Nginx reverse-proxy + Apache

Po instalacji panelu DirectAdmin domyślnym serwerem www jest Apache. W dzisiejszym wpisie pokażemy jak zastąpić go duetem Nginx + Apache za pomocą narzędzia custombuild.
Nginx będzie działał jako reverse-proxy serwując pliki statyczne.

Dlaczego Nginx?

Ze względu na swoją architekturę Nginx jest w stanie obsłużyć więcej żądań na sekundę przy zużyciu mniejszej ilości zasobów.

Nginx jest szybszy w obsłudze plików statycznych i zużywa znacznie mniej pamięci na współbieżne żądania, nie musi tworzyć nowych procesów lub wątków dla każdego żądania, dlatego użycie pamięci jest bardzo niskie.

Sprawdzenie wersji DirectAdmin i Custombuild

Sprawdzamy wersję custombuild – wymagana wersja 2.

[root@srv1 ~]# cd /usr/local/directadmin/custombuild
[root@srv1 custombuild]# ./build version
2.0.0 (rev: 2245)

Musimy się upewnić że posiadamy DirectAdmin w wersji co najmniej 1.45.2.
Sprawdzamy wersję DirectAdmin poleceniem:

root@srv1 custombuild]#  /usr/local/directadmin/directadmin v
Version: DirectAdmin v.1.59.1

Jeśli mamy starszą wersję należy wykonać aktualizację DirectAdmina i jego komponentów.

Konfiguracja i kompilacja

Instalacja Nginx + Apache jest dosyć prosta i sprowadza się do wydania kliku poleceń:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build update_da
./build set webserver nginx_apache
./build nginx_apache
./build rewrite_confs

To wszystko. Po kompilacji Nginx + Apache, custombuild wykonuje również przepisanie plików konfiguracyjnych dla wszystkich stron, które znajdują się na serwerze oraz restartuje usługi.

Dodaj komentarz