Instalacja LAMP na Ubuntu 20.04

Stos technologiczny LAMP to połączenie najczęściej używanych programów do hostowania dynamicznych stron internetowych. LAMP to skrót, który używa pierwszej litery każdego z zawartych w nim pakietów: Linux, Apache, MariaDB i PHP.

W tym artykule zainstalujemy LAMP z wersji dostępnych w oficjalnych repozytoriach dystrybucji.
Jeśli są nam potrzebne inne/nowsze wersje MariaDB lub PHP możemy skorzystać z dodatkowych repozytoriów.

Instalacja serwera Apache w Ubuntu 20.04

Apache jest popularnym, wydajnym, niezawodnym i łatwo rozszerzalnym serwerem WWW/HTTP o otwartym kodzie źródłowym, używanym przez wiele witryn internetowych.
Aby zainstalować Apache w Ubuntu wydajemy polecenie:

sudo apt install apache2
Instalacja Apache2 w Ubuntu 20.04

Pliki konfiguracyjne Apache2 znajdują się w katalogu /etc/apache2, główny plik konfiguracyjny to /etc/apache2/apache2.conf. Domyślnym katalogiem głównym (Document root) na pliki stron jest /var/www/html/.

W Ubuntu w przeciwieństwie do innych serwerowych dystrybucji Linuksa, usługa systemd jest automatycznie uruchamiana zaraz po instalacji. Jest też ustawiana tak, aby była uruchamiana przy starcie systemu.

Możesz sprawdzić czy usługa Apache2 działa oraz czy jest ustawiona aby startować wraz z systemem za pomocą komend systemctl.

sudo systemctl status apache2
sudo systemctl is-enabled apache2
Jak widać Apache2 działa i będzie startował wraz z systemem
Domyślna strona Apache2

Sprawdzamy czy zainstalowany serwer Apache działa,
w przeglądarce www wpisujemy adres:

http://IP_SERWERA

Jeśli instalujemy na lokalnym komputerze można kliknąć http://127.0.0.1.

Powinniśmy zobaczyć domyślną stronę Apache2 w Ubuntu.

Warto ją poczytać, gdyż zawiera sporo informacji na temat lokalizacji i przeznaczenia plików konfiguracyjnych oraz sposobu konfiguracji serwera Apache w Ubuntu.


Instalacja bazy danych MariaDB w Ubuntu 20.04

MariaDB jest forkiem serwera bazodanowego MySQL, używanym domyślnie w większości dystrybucji Linuxa.

Aby zainstalować serwer oraz klienta MariaDB wydajemy polecenie:

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Sprawdzamy czy działa oraz czy będzie się uruchamiać przy starcie systemu.

sudo systemctl status mariadb
sudo systemctl is-enabled mariadb
Serwer MariaDB działa i będzie uruchamiany podczas startu systemu

mysql_secure_installation
Na serwerach produkcyjnych należy powziąć podstawowe środki bezpieczeństwa dla instalacji bazy danych MariaDB, uruchamiając skrypt mysql_secure_installation dostarczany z serwerem MariaDB.

sudo mysql_secure_installation

Tak jak widać na zrzucie ekranu:
– ustawiamy hasło root dla bazy danych,
– usuwamy anonimowych użytkowników,
– nie pozwalamy na zdalne logowanie roota,
– usuwamy testową bazę danych i dostępy do niej,
– przeładowujemy tabelę z uprawnieniami.

Podłączamy się do bazy danych za pomocą klienta:

sudo mysql -u root

Wykonujemy to z użyciem sudo lub pracując na koncie roota.
Możemy przejść na konto roota za pomocą polecenia sudo su -.

Konsolowy klient MariaDB/MySQL

Instalacja PHP w Ubuntu 20.04

Aby zainstalować PHP wydajemy komendę:

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql

Pliki konfiguracyjne PHP znajdziemy w katalogu /etc/php/7.4/.

Jeśli dla naszego projektu potrzebujemy jakichś konkretnych rozszerzeń PHP, możemy sobie wyświetlić listę dostępnych poleceniem:

sudo apt-cache search php | grep php-

I zainstalować, przykładowo:

sudo apt install php-memcache php-zip

Po instalacji rozszerzeń, aby wprowadzić zmiany w życie musimy zrestartować Apache.

sudo systemctl restart apache2

Informacje o PHP

Aby przetestować czy Apache działa wraz z PHP tworzymy plik info.php w katalogu /var/www/html.

sudo sh -c "echo '<?php phpinfo(); ?>' > /var/www/html/info.php"

I w przeglądarce www wchodzimy na adres:

http://ADRES_IP/info.php

Jeśli Apache oraz PHP działają dobrze, zobaczymy informacje PHP (ustawienia konfiguracji, predefiniowane zmienne, zainstalowane moduły itp).

Gotowe, zainstalowaliśmy LAMP na Ubuntu 20.04.

2 komentarze do “Instalacja LAMP na Ubuntu 20.04”

Dodaj komentarz