Instalacja memcached w Debianie

Memcached jest to system buforowania danych i obiektów, który potrafi znacznie zredukować czas potrzebny na uzyskanie danych z bazy danych poprzez ich buforowanie.

Instalacja Memcached

Aktualizujemy system oraz instalujemy memcached.

apt update
apt install memcached

Podstawowa konfiguracja Memcached

Plik konfiguracyjny Memcached to /etc/memcached.conf.
Podstawowe parametry konfiguracyjne:

-m – maksymalna ilość pamięci przeznaczona dla Memcached. (domyśłnie: 64 MB)
-p – port na którym nasłuchuje Memcached. (domyślnie: 11211)
-l – adres IP na którym nasłuchuje usługa Memcached domyślnie localhost (127.0.0.1). Aby nasłuchiwała na wszystkich interfejsach należy użyć 0.0.0.0.

Po wprowadzeniu zmian restartujemy usługę:

systemctl restart memcached

Memcached na sockecie

Jeśli mamy cały stack technologiczny na jednym serwerze – jak np. typowy LAMP / LEMP na serwerze VPS – warto uruchomić memcached na sockecie, choćby ze względu na wydajność (brak konieczności nawiązywania połączenia tcp).
Do pliku konfiguracyjnego /etc/memcached.confdodajemy opcje:

# Plik gniazda
-s /var/run/memcached/memcached.sock
# Uprawnienia
-a 770

Usuwamy (lub nie) opcję dla adresu IP oraz portu -p oraz -l

Dodajemy użytkownika memcache do grupy www-data – domyślna grupa dla Apache, Nginx, PHP-FPM na Debianie i Ubuntu:

usermod -g www-data memcache

Restartujemy memcached, aby zmiany konfiguracyjne weszły w życie:

systemctl restart memcached

Testowanie statusu z linii komend

Jeśli memcached nasłuchuje na porcie (domyślnie):

echo "stats" | nc localhost 11211

Jeśli zmieniliśmy sposób nasłuchiwania memcached na gniazdo unixowe (socket).

echo "stats" |nc -U /var/run/memcached/memcached.sock

Aby to polecenie zadziałało (opcja -U) musimy mieć zainstalowany netcat w wersji openbsd.

apt install netcat-openbsd

Instalacja rozszerzenia PHP

Instalujemy w systemie rozszerzenie memcached dla PHP.

apt install php-memcached 

Dodaj komentarz