Jak zmienić strefę czasową w Debianie

Użycie prawidłowej strefy czasowej jest ważne w przypadku wielu operacji i usług systemowych. Przykładowo demon cron używa czasu systemowego do wykonywania zadań. Logi systemowe oraz serwerów powinny być zapisywane z użyciem prawidłowych znaczników czasowych.

Strefa czasowa jest ustawiana podczas instalacji systemu, ale możemy ją w łatwy sposób zmienić w dowolnej chwili.

Sprawdzenie ustawionej strefy czasowej

Aktualne ustawienia strefy czasowej wyświetlimy narzędziem timedatectl

timedatectl

Wyjście:

        Local time: Tue 2019-07-16 18:59:30 -04
      Universal time: Tue 2019-07-16 22:59:30 UTC
         RTC time: n/a
        Time zone: America/Caracas (-04, -0400)
System clock synchronized: yes
       NTP service: inactive
     RTC in local TZ: no

Systemowa strefa czasowa jest konfigurowana za pomocą symlinkowania pliku /etc/localtime do binarnego identyfikatora strefy czasowej znajdującego się w katalogu /usr/share/zoneinfo. Dlatego też drugim sposobem jej sprawdzenia jest wyświetlenie informacji o tym pliku:

ls -l /etc/localtime
lrwxrwxrwx 1 root root 37 Jul 16 18:59 /etc/localtime -> ../usr/share/zoneinfo/America/Caracas

Zmiana strefy czasowej w Debianie

Listę dostępnych stref czasowych wyświetlimy poleceniem:

timedatectl list-timezones

Po znalezieniu interesującej nas strefy czasowej wydajemy polecenie:

timedatectl set-timezone Europe/Warsaw

Weryfikacja

timedatectl
        Local time: Wed 2019-07-17 01:02:43 CEST
      Universal time: Tue 2019-07-16 23:02:43 UTC
         RTC time: n/a
        Time zone: Europe/Warsaw (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
       NTP service: inactive
     RTC in local TZ: no

Dodaj komentarz