Zarządzanie pakietami w Debianie/Ubuntu: apt, apt-get

Instalacja oprogramowania oraz jego aktualizacja to jedno z najważniejszych zadań przy administracji serwerem.
Służą do tego programy zwane menedżerami pakietów. W Debianie oraz bazującym na nim Ubuntu mamy do dyspozycji tradycyjny apt-get oraz jego młodszego brata apt. Apt jest promowany jako następca apt-get oraz pokrewnych poleceń (apt-cache, apt-files, aptitude i dpkg) z uproszczoną składnią.

Porównanie apt i apt-get

aptapt-getznaczenie komendy
apt install
apt-get install
– instaluje pakiet
apt remove
apt-get remove
– usuwa pakiet
apt purge
apt-get purge
– usuwa pakiet wraz z jego konfiguracją
apt update
apt-get update
– odświeża listy pakietów dostępnych w repozytoriach
apt upgrade
apt-get upgrade
– aktualizuje wszystkie pakiety
apt autoremove
apt-get autoremove
– usuwa niepotrzebne (osierocone) pakiety
apt full-upgrade
apt-get dist-upgrade
– aktualizuje wszystkie pakiety wraz z zależnościami
apt search
apt-cache search
– wyszukiwanie pakietów
apt show
apt-cache show
– pokazuje szczegółowe informacje na temat pakietu

Kilka praktycznych przykładów

Lista dostępnych aktualizacji

apt update && apt list --upgradable

Aktualizacja systemu
W praktyce najszybszym sposobem na aktualizację systemu jest wykonanie polecenia:

apt update && apt upgrade -y

Wylistowanie plików należących do zainstalowanego pakietu

dpkg -L nazwa_pakietu

Lista wszystkich zainstalowanych pakietów

 apt list --installed

Jeśli chcemy sprawdzić na przykład zainstalowane pakiety PHP:

 apt list --installed |grep php

Dodaj komentarz