wp-cli – obsługa WordPress z linii komend

WP-CLI to interfejs linii komend dla WordPress. Umożliwia wykonywanie instalacji, aktualizacji i masy innych operacji na WordPressie prosto z konsoli – bez użycia przeglądarki WWW.
Praktycznie wszystkie akcje, które można wykonać za pomocą Panelu administracyjnego WordPress, możemy wykonać także za pomocą wp-cli. Dodatkowo wp-cli oferuje sporo akcji których nie można wykonać za pomocą panelu administracyjnego, bez instalacji dodatkowych wtyczek.
Wspaniałe narzędzie, które umożliwia administratorom stron zaoszczędzenie sporej ilości czasu (oraz nerwów) przy wykonywaniu czynności typu aktualizacje, migracje czy też instalacje WordPressa.

W tym wpisie zobaczymy jak zainstalować wp-cli oraz jak poznamy kilka prostych przykładowych poleceń.

Instalacja WP-CLI

Wymagania:

  • środowisko “UNIX-like” (Linux, FreeBSD, MacOS, Cygwin)
  • PHP od wersji 5.4
  • WordPress od wersji 3.7

Pobieramy wp-cli.phar za pomocą wget lub curl:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

Sprawdzamy czy plik phar działa:

php wp-cli.phar --info

Aby używać wp-cli za pomocą polecenia wp nadajemy plikowi prawo wykonywalności i przenosimy w miejsce znajdujące się w zmiennej PATH:

chmod +x wp-cli.phar
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

Jeśli WP-CLI zostało zainstalowane poprawnie, po wydaniu komendy wp --info zobaczymy coś takiego:

wp --info
OS:	Linux 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64 #1 SMP Fri Sep 13 22:55:44 UTC 2019 x86_64
Shell:	/bin/bash
PHP binary:	/usr/local/php73/bin/php73
PHP version:	7.3.10
php.ini used:	/usr/local/php73/lib/php.ini
WP-CLI root dir:	phar://wp-cli.phar/vendor/wp-cli/wp-cli
WP-CLI vendor dir:	phar://wp-cli.phar/vendor
WP_CLI phar path:	/root
WP-CLI packages dir:	/usr/local/lib/wp-cli-packages/
WP-CLI global config:	
WP-CLI project config:	
WP-CLI version:	2.3.0

Przykłady użycia

Pora na kilka prostych przykładów użycia wp-cli.
(Komendy wydajemy znajdując się w głównym katalogu WordPressa – tam gdzie znajduje się plik wp-config.php)

Aktualizacja wszystkich wtyczek:

wp plugin update --all

Instalacja i aktywacja wtyczki:

wp plugin install wordpress-seo --activate

Instalacja i aktywacja motywu:

wp theme install hueman --activate

Regenerowanie miniaturek (po zmianie ich domyślnych rozmiarów):

wp media regenerate --yes

Sprawdzenie zgodności sum kontrolnych wszystkich plików WordPress:

wp core verify-checksums

Aktualizacja WP-CLI

Aby zaktualizować wp-cli do najnowszej wersji wydajemy polecenie:

 wp cli update

Dopełnianie poleceń (bash completion)

WP-CLI posiada także możliwość dopełniania poleceń dla powłoki Bash oraz ZSH co znacznie ułatwia pracę.
Wystarczy pobrać plik wp-completion.bash i dopisać jego wykonanie do pliku ~/.bashrc lub ~/.bash_profile

source /PEŁNA/SCIEŻKA/DO/wp-completion.bash

W przypadku ZSH dodajemy do .zshrc

autoload bashcompinit
bashcompinit
source /PEŁNA/SCIEŻKA/DO/p-completion.bash

W kolejnych wpisach dotyczących wp-cli poznamy klika ciekawych i praktycznych zastosowań tego narzędzia.

Strona domowa: wp-cli.org.

Dodaj komentarz