Jak wyłączyć IPv6 w Debianie

IP w wersji szóstej (IPv6) możemy wyłączyć poprzez zmianę parametrów pracy jądra systemowego za pomocą programu sysctl.

Przed wyłączeniem IPv6 sprawdzamy dostępne interfejsy sieciowe poleceniem ifconfig lub ip a.

Sprawdzenie dostępnych interfejsów sieciowych

ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 145.229.246.181 netmask 255.255.255.255 broadcast 145.239.226.181
    inet6 fe80::ff:fe00:fde0 prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether 02:00:00:00:fd:e0 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 27072 bytes 2538850 (2.4 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 9966 bytes 1149924 (1.0 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<P,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
ip a
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 02:00:00:00:fd:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 145.229.246.181/32 brd 145.239.226.181 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::ff:fe00:fde0/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Metoda 1 – edycja pliku /etc/sysctl.conf

Do pliku /etc/sysctl.conf dodajemy linię:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1

Wprowadzamy zmiany w życie poleceniem:

sudo sysctl -p

Metoda 2 – utworzenie pliku /etc/sysctl.d/70-disable-ipv6.conf

echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" > /etc/sysctl.d/70-disable-ipv6.conf

Aktywujemy zmiany poleceniem:

sudo sysctl -p -f /etc/sysctl.d/70-disable-ipv6.conf

Sprawdzamy

Sprawdzamy zmiany poleceniem ifconfig lub ip a.
W wyjściu nie zobaczymy już adresów IPv6.


Dodaj komentarz