Instalacja panelu DirectAdmin

Instalacja panelu DirectAdmin jest całkiem prosta, a cały proces może potrwać ok. 30 minut – w zależności od mocy naszego serwera.
Należy pamiętać, że panel DirectAdmin instalujemy na świeżo zainstalowanym systemie, najlepiej w wersji minimalnej.

Schemat partycji

Producent sugeruje prosty podział na partycje:

PartycjaRozmiar
/boot500 MB
swapdla < 2GB RAM: 2 x RAM, dla 2GB - 8GB RAM: tyle samo co ilość RAM, dla > 8GB RAM: przynajmniej 4GB
/Reszta twardego dysku

Lub nieco bardziej skomplikowany:

PartycjaRozmiar
/boot500 MB
swapdla < 2GB RAM: 2 x RAM, dla 2GB - 8GB RAM: tyle samo co ilość RAM, dla > 8GB RAM: przynajmniej 4GB
/tmp1 GB. Zaleca się, aby partycja /tmp była zamontowana z opcjami noexec,nosuid w /etc/fstab
/6 – 10 GB
/var8 – 20 GB. Logi, bazy danych
/usr5 – 12+ GB. Dane DirectAdmin, kody źródłowe
/homeReszta twardego dysku

Wspierane systemy operacyjne

DirectAdmina możemy zainstalować na:

  • Cloudlinux (rekomendowany) Komercyjna nakładka na RHEL / CentOS
  • RedHat Enterprise / CentOS
  • Debian
  • FreeBSD

W tym wpisie ograniczymy się do CentOS 7 oraz 8 + Debian 9 oraz 10.

Instalacja zależności

Przed instalacją samego panelu DirectAdmin musimy zainstalować niezbędne zależności – potrzebne, aby umożliwić kompilację wszystkich komponentów DirectAdmin.

CentOS 7

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel \
perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel \
expat-devel psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-Perl4-CoreLibs perl-libwww-perl xfsprogs \
rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers

CentOS 8

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel \
perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel \
expat-devel psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-libwww-perl xfsprogs \
rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers

Debian 9

apt update
apt install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev \
libperl4-corelibs-perl libaio1 libaio-dev zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 zip \
automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5-dev libsystemd-dev \
bind9 dnsutils quota patch libjemalloc-dev logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1 bsd-mailx

Debian 10

apt update
apt install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev \
libperl4-corelibs-perl libwww-perl libaio1 libaio-dev zlib1g zlib1g-dev libcap-dev cron bzip2 zip \
automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5 libncurses5-dev \
libsystemd-dev bind9 dnsutils quota patch logrotate rsyslog libc6-dev libexpat1-dev \
libcrypt-openssl-rsa-perl libnuma-dev libnuma1 bsd-mailx

Instalacja panelu

Aby uzyskać licencje, musimy założyć konto klienta na stronie DirectAdmin.com. Dotyczy to również 60-cio dniowej darmowej licencji TRIAL.
W panelu klienta musimy wybrać typ licencji, system operacyjny, IP serwera oraz jego hostname (nazwę hosta).

Następnie pobieramy skrypt instalacyjny.

wget https://www.directadmin.com/setup.sh

Nadajemy uprawnienia wykonywalności.

chmod 755 setup.sh

… i uruchamiamy skrypt instalacyjny.

./setup.sh auto

Metoda auto będzie najlepsza dla większości użytkowników. Skrypt automatycznie instaluje wszystko za ciebie, w tym również zaporę CSF. Można go również wywołać jako ./setup.sh bez opcji, co umożliwia dostosowanie.

Skrypt poprosi nas o podanie:

  • CID – identyfikator klienta
  • LID – numer licencji
  • hostname (powinna to być subdomena, a nie domena główna)

Po udanej instalacji/kompilacji wszystkich komponentów, skrypt instalacyjny wyświetli nam dane potrzebne do zalogowania się do panelu.

1 komentarz do “Instalacja panelu DirectAdmin”

Dodaj komentarz